Core Fitness (Kruhový trénink)

core-fitness-benefitsCore Fitness (Kruhový trénink) – Komplexní posilování celého těla zaměřeného na hluboké břišní svaly a střed těla. „Core“ znamená v překladu jádro a trénink je tedy koncipovaný tak, aby se nejvíce zapojovaly svaly středu těla, které jsou základem stability, síly a zdroji pohybové energie. Do tréninku jádra patří zejména posilování hlubokého stabilizačního systému, oblasti pánve, hýžďového svalstva a horní a dolní část zad.

Lekce se zaměřují na komplexní cviky s využitím váhy vlastního těla a jednoduchých cvičebních pomůcek. Po krátkém dynamickém strečinku následuje samotný trénink, který probíhá v kruhu a kombinuje aerobní a anaerobní prvky, aby tělo zůstalo po celou dobu zahřáté a tepová frekvence se držela středních hodnot. Na závěr lekce se klade důraz na protažení posilovaných svalů a svalů, které mají tendence ke zkracování a vedou k hornímu či dolnímu zkříženému syndromu. Posilování jádra těla je důležité pro správné držení těla, pro efektivní využívání energie těla, svalovou rovnováhu a zlepšování stability. Posilováním břišních a zádových svalů se zbavujeme bolesti zad. A udržování vyšší tepové frekvence během lekcí vede k účinnému spalování kalorií a zpevňování nejdůležitějších svalových partií.