Děkujeme MČ Praha 13 za podporu

MČ Praha 13, kde má naše společnost sídlo, se rozhodla podpořit subjekty podnikající v oblasti volnočasových aktivit dotací na pokrytí stále se zvyšujících cen za energie. Velice děkujeme za finanční příspěvek!

Theme: Overlay by Kaira
Vodní 7, Praha 5 | Perlitová 31, Praha 4